domowepiekno.pl

domowepiekno.pl – dom, porządki i porady

Dom

Jakie możemy uzyskać dotacje do fotowoltaiki dla naszego domu?

Kilka słów o formach dofinansowania dla osób, które w 2020 roku planują inwestycję w fotowoltaikę. Poniżej omówione są główne źródła dotacji. Sprawdź czy też możesz się o nie ubiegać.

5000 zł z programu Mój Prąd

Osoby fizyczne, które zainwestowały w instalację fotowoltaiczną i podłączyły ją do sieci energetycznej po 23 lipca 2019 roku może zainteresować dofinansowanie do fotowoltaiki z programu Mój Prąd. Posiadanie podpisanej umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (zakładem energetycznym). Mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą chcemy uzyskać dofinansowanie nie może być rozbudową istniejącej wcześniej instalacji, a jej moc musi zawierać się w przedziale od 2 do 10 kW. Dodatkowo energia wytwarzana ze słońca musi być przeznaczona na cele mieszkaniowe, jednak nie jest zaznaczone, że instalacja ma znajdować się w miejscu zameldowania osoby ubiegającej się o dotację.

Precyzując, dofinansowanie wynosi maksymalnie 5000 zł. Wielkość dofinansowania wynika z zapisu, że może ono pokryć maksymalnie 50% inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Otrzymana kwota jest zwolniona z podatku, a przy pozostałych poniesionych kosztach możemy w rozliczeniu rocznym skorzystać z ulgi termoizolacyjnej.

Wnioski o tą formę pomocy można składać elektronicznie przez portal gov.pl do 18 grudnia 2020 roku.

Dofinansowanie do fotowoltaiki w programie Czyste Powietrze

Nie tak dawno, bo 15 maja tego roku ruszyła II edycja programu Czyste Powietrze. Ma on na celu zachęcenie do inwestycji w nowe, bardziej ekologiczne źródła ciepła oraz wykonanie w domu niezbędnych prac termoizolacyjnych.

Przy okazji dofinansowania do wymiany domowego źródła ciepła z programu Czyste Powietrze możemy dołączyć do inwestycji mikroinstalację fotowoltaiczną. Kwota jaką możemy otrzymać jest uzależniona od naszych dochodów i wariantu programu, który wybierzemy. Maksymalnie jest to 30000 zł w przypadku dofinansowania podstawowego i 37000 zł dla dofinansowania podwyższonego.

Wniosek mogą składać właściciele lub współwłaściciele budynku, w którym dokonana ma być wymiana źródła ciepła. Naturalnie ze względu na to, iż program dotyczy wymiany to nie można się ubiegać o dofinansowanie w budynkach, które są w trakcie budowy. Wypełniony wniosek można złożyć przez portal gov.pl lub Portal Beneficjenta. W tym drugim przypadku należy pamiętać również o dostarczeniu dokumentów w wersji papierowej do odpowiedniego WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), który obejmuje swoim działaniem teren inwestycji.

Warto wspomnieć, że w drugiej edycji programu wprowadzono szereg korzystnych zmian np. integrację z programem Mój Prąd. Oznacza to że teraz możemy skorzystać z obu programów składając jeden wniosek.

Regionalne formy dofinansowania

W wielu regionach kraju istnieją programy, z których można skorzystać równolegle z programami ogólnokrajowymi, dlatego warto się nimi zainteresować, żeby jeszcze bardziej obniżyć koszty poniesione przez nas na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Programy mogą być uruchamiane w różnych jednostkach samorządów terytorialnych, więc warto śledzić aktualności w naszej gminie, powiecie i województwie.